Fordeler og ulemper med Fylkessammenslåing

Som ved de fleste saker i vår verden, så finnes det fordeler og ulemper med å slå sammen flere fylker, slik som den planlagte sammenslåingen av Agder-fylkene. Sentralisering av makt og byråkrati er ikke alltid så enkelt som det kan se ut på papiret, men av og til er det ikke noe tvil at noe må gjøres. Du som innbygger kan få flere tjenester ut av det, men også lengre ventetid og lengre reise til politikerne som styrer ditt fylke. Hvilke konsekvenser kan det få for deg og hvorfor gjør politikere dette mer og mer? Sammenslåinger er ikke en ny ting, men det at fylkene, som har eksistert siden 1972 når Bergen gikk inn under Hordaland, blir slått sammen, er litt mer uvanlig. Kommunesammenslåinger er litt mer vanlig og en av de siste var når Arendal ble en storkommune for samle administrasjonen til fem kommuner ned til kun en. Dette er ofte hovedargumentet for å slå sammen slike entiteter, og det er ikke uten grunn. Noen kommuner er så små at de ikke klarer å tilby de tjenestene som de sentrale myndighetene krever at de skal gjøre for sine innbyggere og dette er uten tvil et problem for moderne Norge.


Fordeler og ulemper

En av fordelene ved sammenslåing er at en kan få bedre og mer effektive tjenester. Dette skjer jo gjennom at du som beboer får bedre samordning og de felles ressursene, ofte sendt sentralt fra departementene, blir bedre utnyttet. Et godt eksempel på dette vil jo være en elv som krysser flere fylkesgrenser. Hva skal vi gjøre med den elva og hvordan skal den utnyttes best mulig? Før så måtte politikerne i de forskjellige fylkene snakke sammen, og de hadde kanskje helt andre prioriteringer i forhold til hverandre. Et fylke ville kanskje utvikle den elva for strøm, mens en annen vil ha den for turisme og fiske. En annen fordel er at du sparer mye penger på å samle ressursene og byråkratiet på et og samme sted. Fylket vil ikke trenge så mange personer til å administrere det samme som fem fylker ville trengt, så derfor kan de spare penger på stillinger og lignende. Kommunikasjon mellom institusjoner er også mer effektivt. Selv i dagens moderne samfunn er det en fordel å snakke med en person du skal forhandle med ansikt til ansikt slik at du vet hvordan en person responderer. For administrasjonen til et fylke er det uten tvil veldig mange fordeler med fylkessammenslåing.

  • Bedre samordning
  • Mer effektive tjenester
  • Bedre økonomi
  • Bedre kommunikasjon


Ulempene ved en sammenslåing skal ikke overses og en av de største er et større byråkrati. En mer sentralisert organisasjon vil ha mer å gjøre siden den får mer ansvar for flere beboere og det kan føre til at færre blir hørt siden de kanskje ikke har tid til alle. Et godt eksempel på dette er jo etter at Nav ble slått sammen, har oversikten over hva som er ansvarsområdet for organisasjonen og hva de skal prioritere, veldig vagt. Større avstand mellom administrator og beboer er heller ikke bra. Om du vil ha en sak diskutert eller en klage over noe som ikke blir gjort, så har kanskje ikke den som har ansvaret for det du klager på noe forhold til deg og ditt området, og vil da kanskje ikke forstå hva som er problemet med saken. Det å ha nære relasjoner til de som du har ansvaret for kan være en stor fordel, både fordi du vet hva som driver vedkommende og hvordan personen kanskje prøver å lure deg. Om du ser kun tall på et skjema, så betyr kanskje ikke personene like mye for deg, så da er det lettere å ikke ta hensyn til de forskjellige individene i ditt fylke.

  • Mer byråkrati
  • Større avstand mellom borger og politiker
  • Mindre kontakt med borger og administrator
Theme: Overlay by Kaira Extra Text
Cape Town, South Africa