Kommunesammenslåing

I 2014 ble en reform av den norske kommunestrukturen igangsatt av Erna Solbergs regjering. Det ble enstemmig vedtatt av stortinget, at antallet kommuner vi har her i Norge skal reduseres fra 428 til 358. For å oppnå dette tallet må et stort antall av kommuner slå seg sammen og det er dette vi for kommunesammenslåing eller kommunereformen. Allerede i 2017 ble antall norske kommuner redusert fra 428 til 426, og året etter gikk vi ned til ytterlige 422 kommuner. De andre sammenslåingene skal skje i 2020, og til nå har over 90 kommuner frivillig valgt å slå seg sammen. I denne artikkelen vil du få et innblikk i hvilke kommuner som kommer til å slå seg sammen, samt hvilket navn disse nye kommunene vil bære. Kommunereformen er den største endringen som har skjedd vår kommunestruktur siden 1960-tallet, og hensikten er å kunne tilby gode velferdstjenester jevnt fordelt over hele landet. Et annet overordnet mål er å oppnå en langt bedre politisk samordningen enn hva vi har hatt tidligere.


Slik vil endringene bli

Endringene som kommer til å forekomme er disse: Moss og Rygge vil bli Moss kommune, Askim, Eidsberg, Hobøl, Spydeberg og Trøgstad kommune blir Indre Østfold Kommune, Aurskog-Høland og Rømskog kommune blir til Aurskog-Høland Kommune, Re og Tønsberg kommune blir Tønsberg kommune, Eid og Selje blir Stad kommune, Eide og Fræna blir Hustadvika kommune blant annet. Fra 1. januar 2020 vil de nye navnene tre i kraft. 119 kommuner per dags dato vil gå over til å bli 47 kommuner etter sammenslåingen. Dermed vil det fra 2020 være 356 kommuner til sammen i Norge. Det som vil bli satt i fokus etter sammenslåingen er utvikling av næringsliv og spesielt styrke veksten av lokalsamfunnet i kommunen. Grensejustering vil også bli gjennomført innad i de utvalgte kommunene. Pågående er det grensejustering i Lurøy og Rødøy kommune og Vestre Slidre og Øystre Slidre kommune som står i fokus. Det er hele 32 kommuner som allerede har fått en avgjort grensejustering, men det er flere år til mange av disse justeringene vil tre i kraft.

 • Dette er noen av endringene har blitt gjennomført i 2019
 • Fra Stokke til Tønsberg
 • Fra Sandnes til Sola
 • Fra Hornindal til Stryn
 • Fra Birkenes til Evje og Hornnes


Det er mange kommuner som har vært svært uenige i kommunesammenslåingen og det har dermed endt med en sammenslåing av visse kommuner. Mange mener at sammenslåingen faller i strid med deres følelser som er knyttet til både identitet og demokrati. De mener dette er på linje med tvangsekteskap. Sammenslåingen av kommunene i Aust- og Vest-Agder: Mandal, Marnardal og Lindesnes og kommunene i Kristiansand: Søgne og Songdalen ble avgjort med kun en stemme imellom. På den andre siden er det også mange kommuner som har gjort sammenslåingen til en frivillig greie og det er flere kommuner som har sagt seg villig til å sammenslå seg enn og ikke gjøre det. Mange kommuner ser sammenslåingen som en positiv gjennomføring fordi det kan endre strukturen i kommunene til det bedre og det kan også bli bedre samarbeid. Ettersom kommunene vil bli sammenslåtte må det også forekomme nye kommunevåpen. Det vil dog bli spennende og interessant og se hva de nye kommunevåpene vil bringe med seg. Her er det en del elementer som må følge med for å få dette bra til.

 • Kommuner som er frivillig med i kommunesammenslåingen er
 • Moss og Rygge
 • Aurskog-Høland og Rømskog
 • Ski og Oppegård
 • Tønsberg og Re
 • Hurum, Røyken og Asker
Theme: Overlay by Kaira Extra Text
Cape Town, South Africa