Norges nye fylker og betydning for deg

Fra 1. januar 2020 blir Norgeskartet endret og de 19 fylkene vi har nå blir redusert til 11. Dette er en del av den nye regionreformen som er vedtatt, og regjeringen skriver på nettsiden sin at slike endringer vil sørge for at større fylkeskommuner styrker lokaldemokratiet, ha bedre grunnlag til å takle samfunnsutfordringer og ha en positivt effekt på samfunnsutviklingen. Fylkesreformen har en sammenheng med kommunereformen også, hvor kommuner, i likhet med fylker, blir slått sammen. Regjeringen mener at større fylker og kommuner vil ha et bedre grunnlag for samarbeid og oppgaveløsning enn før, noe som er grunnen til at reformen blir gjennomført. Som enkeltperson vil du nok ikke merke spesielt til fylkessammenslåingen med en gang, men etterhvert vil fylkene avklare hvordan de skal organisere ting som offentlig transport, samferdsel, integrering og kultur. Sammenslåingen er en prosess som tar tid, drastiske endringer vil ikke skje over natten. Fylkene vil ha de samme oppgavene som i dag, men i større omfang og med mål om å gjøre dem bedre, for eksempel innen næringsutvikling, klima og miljø. Tannlegetilbud og videregående skoler vil stort sett bli de samme som før, med mulighet for endringer på lang sikt, som vil bli annonsert god tid i forveien.

Sammenslåing: nye navn og fylkesvåpen

Det er du som jobber i fylkeskommunen som vil merke endringene mest, og du er nok også blant dem som er best oppdatert med sammenslåingen, fordi det angår deg direkte. Hvis du ikke jobber i fylkeskommunen og lurer på ting i forhold til et spesifikt fylke og sammenslåingen, så finnes det offisielle nettsider for de forskjellige fylkene, for eksempel Viken og Vestland. Det første du vil merke til sammenslåingen er de praktiske endringene, som navn og skilt. Det har ikke vært en lett sak å bestemme nye navn på de nydannede fylkene, ei heller valg av design til fylkesvåpnene. Både navn og våpen har vært mye omdiskutert og det har vært sterke følelser i sving, spesielt fordi folk føler tilhørighet til en kommune eller fylke som ikke eksisterer etter 2019. Som med alle andre politiske spørsmål er det stor uenighet om fylkessammenslåing er en god eller dårlig ting, men det er et faktum i regionreformen. Nord- og Sør-Trøndelag ble allerede slått sammen til et fylke i 2018, som nå heter Trøndelag. Denne sammenslåingen har stort sett gått fint, og det vil det gjøre for de andre fylkene også. Under er en oversikt over de andre fylkene som blir slått sammen og det følgende nye fylket.

 • Troms + Finnmark = Troms og Finnmark
 • Vest-Agder + Aust-Agder = Agder
 • Hordaland + Sogn og Fjordane = Vestland
 • Buskerud + Akershus + Østfold = Viken
 • Oppland + Hedmark = Innlandet
 • Vestfold + Telemark = Vestfold og Telemark


Fylkessammenslåingen kan være uklar eller forvirrende for folk flest, og fylkene har derfor opprettet nettsider med informasjon. Viken opplyser på sin nettside om fylket at det blir det største fylket befolkningsmessig, med nesten en fjerdedel av Norges befolkning. Nettsiden er et eksempel på en brukervennlig tilnærming til regionreformen og gir tilgjengelig informasjon til enhver som lurer på hvordan Viken blir som nytt fylke og hvilke oppgaver det vil ha. Innlandets nettside gir lik informasjon, statistikk over byer og befolkningen som vil inngå i dette fylket, samt også tanker om hvordan Innland skal møte fremtiden og deres satsingsområder. De andre nye fylkenes nettsider er designet på lik måte og oppgir de gamle fylkesvåpnene og hvilke fylker det nye består av. Alle fylkene forbereder seg og sin befolkning på sammenslåingen som er rett rundt hjørnet, og sørger for å ha nok informasjon til deg som ønsker det. Om du er interessert i den politiske prosessen finner du også mer informasjon på fylkenes nettsider, som gir tilgang til planer, møtekalender, saksdokumenter, lister over folkevalgte og så videre. Nedenfor er en komplett liste over de nye fylkene i Norge. Du kan lese mer om regionreformen og fylkessammenslåingen på regjeringen sine nettsider og på den enkeltes fylkes nettsider.

 • Troms og Finnmark
 • Nordland
 • Trøndelag
 • Møre og Romsdal
 • Vestland
 • Rogaland
 • Agder
 • Vestfold og Telemark
 • Oslo
 • Viken
 • Innlandet
Theme: Overlay by Kaira Extra Text
Cape Town, South Africa